De brandveiligheid van elektrische draden en kabels

Door COMWO - 27 januari 2022 - Elektra
Onderwerpen in deze blog:


De brandveiligheid van elektrische draden en kabels

Ben je van plan om elektrische draden of kabels aan te leggen voor bijvoorbeeld een extra stopcontact of een nieuw lichtpunt? Houdt dan rekening met de brandclassificatie van de draden en kabels.

Welke kabel is het veiligst?

Als we naar het schema met betrekking tot brandrisico kijken, dan ziet het er naar uit dat een Eca kabel het beste en veiligste is. Dat is alleen niet waar.

Een Eca kabel wordt gebruikt in de ruimtes waar de risico op brand het laagst is, de meest veilige ruimte. Een B2ca kabel gebruik je in ruimtes waar het brandrisico hoog is en daarom zorg je ervoor dat de kabel zo veilig mogelijk is. De B2ca kabel draagt bijna niet bij aan brand, ontwikkeld weinig rook, heeft een beperkt aantal brandende, vallende deeltjes en heeft een lage corrosiviteit/zuurgraad.

Kabel en draden met brandclassificatie van COMWO

Uiteraard hebben we bij COMWO de kabels en draden waar je naar op zoek bent. Kies bijvoorbeeld voor het hardlopers kabelpakket - YMVK. Deze Waskönig+Walter installatiekabels hebben brandklasse Dca en worden gebruikt in een ruimte met een middelgroot brandrisico.

In gebouwen met een laag brandrisico gebruiken we de brandklasse Eca. Kies bijvoorbeeld voor het Fix installatiedraad of het Waskönig+Walter installatiedraad.

Construction Product Regulation: CPR

Sinds juli 2017 gelden de nieuwe standaarden voor laagspannings-, middenspannings-, data-, en signaalkabels. Het doel hiervan is het verminderen van het risico op brand. CPR (Construction Product Regulation) zorgt voor een universele classificatie van het brandgedrag voor kabels en zodoende een betere kwaliteitsborging.

In NEN 8012 zijn de CPR eisen verwerkt voor Nederland.

NEN 8012

In de NEN 8012 is de Nederlandse norm opgesteld voor de keuze van leidingtype met als doel de schade van brand via elektrische leidingen en glasvezelleidingen te beperken. De classificatie bestaat uit zeven klassen en vier hiervan zijn opgenomen in de indeling NEN 8012.

Brandrisico (van de ruimte)   Classificatie kabel
Laag   Eca
Middelgroot   Dca - s3, d2, a3
Groot   Cca - s1, d1, a1
Zeer groot   B2ca - s1, d1, a1

Brandklassen

Er bestaan zeven brandklassen en vier hiervan zijn relevant voor Nederland in het kader van NEN 8012. Om de kabels te classificeren, zijn een aantal eigenschappen getest. De eigenschappen zijn als volgt:

 • Brandbijdrage
 • Rookontwikkeling
 • Brandende vallende deeltjes
 • Corrosiviteit/zuurgraad van rookgassen
  Brandbijdrage Rookontwikkeling Brandende vallende deeltjes Corrosiviteit/zuurgraad
B2ca Heel beperkt s1 (gering) d1 (beperkt) a1 (laag)
Cca Beperkt s1 (gering) d1 (beperkt) a1 (laag)
Dca Gemiddeld s3 sterk (geen eisen) d2 sterk (geen eisen) a3 sterk (geen eisen)
Eca Hoog n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Rookontwikkeling

Om de rookontwikkeling te omschrijven zijn er drie klassen: s1, s2 en s3.

 • s1: kleine productie en trage verspreiding van rook
 • s1a: s1 en zichtbaarheid is groter dan 80%
 • s1b: s1 en zichtbaarheid is groter dan 60% en kleiner of gelijk aan 80%
 • s2: gemiddelde waarden van productie en verspreiding van rook
 • s3: niet s1 of s2

Druppelvorming

Om de druppelvorming te omschrijven zijn er drie klassen: d0, d1 en d2.

 • d1: er vallen geen druppels of brandende deeltjes
 • d2: er kunnen druppels of brandende deeltjes vallen - minder dan 10 seconden
 • d3: niet d0 of d1

Zuurtegraad en geleidbaarheid

Om de zuurtegraad en geleidbaarheid te omschrijven zijn er drie klassen: a1, a2 en a3.

 • a1: er komt weinig zuur vrij
 • a2: gemiddeld vrijkomen van zuur
 • a3: niet a1 of a2

Geldt de certificering voor alle draden en kabels?

De certificering geldt alleen voor kabels die permanent in gebouwen of constructies vastzitten. Je zal dus ook geen certificering aantreffen op kabels die aan één of twee zijden een connector of plug hebben.

Let op: mocht je de connector of plug verwijderen en de kabel alsnog in een dergelijke omgeving gebruiken, dan geldt de regeling wel.