Balansventilatie

Balansventilatiesystemen

Balansventilatie is een veelgebruikte term bij ventilatie aanbieders, maar wat is balansventilatiesysteem precies?  Balansventilatie, ook wel ventilatiesysteem D genoemd, is een vorm van mechanische ventilatie. Een balansventilatiesysteem voert evenveel lucht aan als af. Dit gebeurt via een netwerk van ventilatiekanalen door het huis heen. Een balansventilatiesysteem komt vaak voor in de vorm van een WTW unit, oftewel warmteterugwin-unit. De aanvoer van frisse lucht gebeurt via ventielen in alle verblijfruimten in huis. Een balansventilatiesysteem / WTW unit gebruikt de warmte uit de afgevoerde lucht om de verse lucht van buiten op te warmen. Hiermee behoud je ongeveer 80 tot 90 % van de warmte die anders de woning zou verlaten.